KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLET ALIM AYDINLATMA METNİ

Reklamcılık Derneği İktisadi İşletmesi (“Dernek”, “Biz”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu doğrultuda, işbu aydınlatma metnini www.effieturkiye.org internet sitesi (“Site”) üzerinden gerçekleştireceğiniz bilet satın alım işlemleri kapsamında bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizin veri sorumlusu sıfatıyla toplanması, işlenmesi, aktarılması ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda bilgilendirilmeniz amacıyla sizlere sunmaktayız.

Bilet satın alımı esnasında Dernek’e bildireceğiniz katılımcıların kişisel verileri bakımından, ilgili kişilerin aydınlatılmasına dair yükümlülüğün tarafınızda olduğunu hatırlatmak isteriz.

Metin içerisinde yer verilen “Kişisel Veri” ifadesi, KVKK’da da tanımlandığı üzere “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir.

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Site üzerinden bilet satın almanız halinde aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Site üzerinden bilet satın alımı esnasında bizimle paylaşacağınız kişisel verileriniz, etkinlik katılımının sağlanması, etkinliğin organize edilmesi, biletlerin tarafınıza teslim edilmesi, fatura ve muhasebat süreçlerinin yürütülmesi ve ödemelerin tahsil edilmesi amaçlarıyla KVKK Madde 5(2)(c) uyarınca sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve KVKK madde 5 (2) (ç) uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI VE ALICILAR:

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız:

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA METODU

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz bilet satın alımı için Site’de yer alan formu doldurduğunuzda elektronik ortamda kısmen veya tamamen otomatik yollarla toplanmaktadır.

5. HAKLARINIZ

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca

  • (i) Yazılı olarak Balmumcu Mah. Morbasan Sokak Koza İş Merkezi Sit. C Blok Apt. No: 14/8 Beşiktaş / İstanbul adresine,
  • (ii) rd@rd.org.tr adresine daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden, elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Saygılarımızla,

Reklamcılık Derneği İktisadi İşletmesi